Breaking News

ေနာက္ဆံုးရသတင္း

ေဆာင္းပါး

အယ္ဒီတာ့မ်က္ဝန္း

သမိုင္း

Friday, September 19, 2014

အေလး တင္းေတာင္း စဥ္းလဲျခင္းက႑ အာယသ္ေတာ္ ၁ မွ ၁၀ အထိ
ဤက႑သည္ ‘‘သသြ္ဖီးဖ္’’ အေလးတင္းေတာင္း စဥ္းလဲျခင္းအေၾကာင္း ပါဝင္ေသာ က႑   
မည္၏။ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္၌ က်ေရာက္ခဲ့၏။ ဤက႑တြင္ အာယသ္ေတာ္(၃၆)ပါး ပါရွိ၏။


မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညႇာတာေတာ္မူေသာ၊ မဟာက႐ုဏာရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္
အရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။


၁။ အေလး၊ တင္းေတာင္း၊ ခြက္၊ စသည္ကို စဥ္းလဲသူတို႔သည္ ပ်က္စီးၾကရေပမည္။၂။ အၾကင္သူတို႔သည္ သူတစ္ပါးထံမွ ျခင္တြယ္၍ ယူၾကရေသာအခါ အျပည့္(ျခင္၍) ရယူ
ၾကေလသည္။၃။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔သည္ သူတစ္ပါးတို႔အား ျခင္တြယ္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးတို႔
အား ခ်ိန္တြယ္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေပးၾကေသာအခါ ေလွ်ာ႔၍ ေပးၾကေလသည္။၄။ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔မွာ ဧကန္အမွန္ ရွင္ျပန္ထၾကရမည့္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ကို မယံုၾကည္ၾက 
 ေလသေလာ။၅။ ႀကီးက်ယ္လွစြာေသာ ေန႔တြင္။၆။ အၾကင္ေန႔တြင္ လူခပ္သိမ္းတို႔သည္ စၾကဝဠာ ခပ္သိမ္းကို ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ ရပ္ၾကကုန္အ့ံသတည္း။[1]


၇။ အလွ်င္းမဟုတ္၊ ဧကန္စင္စစ္ ဒုစ႐ုိက္ က်ဴးလြန္ေသာသူတို႔၏ မွတ္တမ္းသည္ ‘‘စစ္ဂ်္ဂ်ီန္’’ ၌ရွိ၏။၈။ ‘‘စစ္ဂ်္ဂ်ီန္’’သည္ မည္သည့္ အရာျဖစ္ေၾကာင္း အသင္ သိပါသေလာ။၉။ (ယင္းစစ္ဂ်္ဂ်ီန္’’ မွာ) ေရးသားၿပီးျဖစ္ေသာ မွတ္တမ္းစာအုပ္ တစ္အုပ္ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။[2]


၁၀။ ထိုေန႔တြင္ မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ ျငင္းပယ္ၾကေသာ သူတို႔သည္ ပ်က္စီးၾကရေပမည္။
[1]    အေလးတင္းေတာင္း မစဥ္းလဲရ။
အေလးတင္းေတာင္း စဥ္းလဲသူမ်ားသည္ သူတစ္ပါးထံမွ ျခင္တြယ္ဝယ္ယူ ၾကေသာအခါ အျပည့္ 
ခင္ယူၾကသည္။ သူတစ္ပါးတို႔အား ျခင္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ခ်ိန္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ေပးၾက
ေသာအခါ ေလွ်ာ့၍ေပးၾကသည္။ ဤသည္ မတရားျပဳျခင္းပင္။ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းပင္။ ထိုသို႔ေသာ  
အေလးတင္းေတာင္း စဥ္းလဲသူမ်ားသည္ ပ်က္စီးၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေသာ သူမ်ားသည္ တစ္ရက္ ငါတို႔သည္ ရွင္ျပန္ထၾကရဦးမည္။ ထိုေန႔တြင္ လူသားအား
လံုးတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ ေရာက္ၾကရမည္။ လူ႔ေလာကတြင္ မိမိတို႔ 
ပဳမူခဲ့ၾကသည္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စာရင္းအင္း ရွင္းၾကရမည္ကို မေတြးမိၾကေပ၊ မယံုၾကည္ၾကေပ။
သို႔ေတြးမိၾကပါက ယံုၾကည္ၾကပါက ၎တို႔သည္ အေလးတင္းေတာင္း စဥ္းလဲၾကမည္ မဟုတ္ေပ၊ 
ေခါင္းပံုျဖတ္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ မတရားမႈ အလွ်င္းျပဳၾကမည္ မဟုတ္ေပ။
 
ေရာင္းဝယ္ရာတြင္ အေလးတင္းေတာင္း မစဥ္းလဲရမည့္ အေၾကာင္း၊ အျပည့္အဝ ေပးရမည့္
အေၾကာင္း ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္တြင္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေနရာမ်ား၌ မိန္႔ဆိုထားေတာ္မူေပ
သည္။ ၾကည့္- ကုရ္အာန္ (၆း၁၅၃။ ၇း၈၅။ ၁၁း၈၄-၈၅။ ၁၇း၃၅။ ၂၆း၁၈၁-၁၈၃။ ၅၅း၇၇-)
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္႐ႈအိုက္ဗ္၏ အမ်ဳိးသားမ်ားကို အေလးတင္းေတာင္း စဥ္း
လဲခဲ့ၾက သည့္အတြက္ ကြပ္မ်က္ေတာ္မူခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ၾကည့္- ကုရ္အာန္ (၇း၈၅-၉၃။ ၁၁း၈၄-၉၅။ ၂၆း၁၇၆-၁၉၁) ဤအေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုရ္အာန္ (၇း၈၅)၏ အဖြင့္တြင္ အက်ယ္ေရးသားခဲ့ေပၿပီ။


[2]     ‘‘စစ္ဂ်္ဂ်ီန္’’
‘‘စစ္ဂ်္ဂ်ီန္’’သည္ ကာဖိရ္ သူယုတ္မာမ်ား၏ အမည္နာမမ်ား ေရးမွတ္ထားေသာ မွတ္တမ္းစာအုပ္ 
 ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ ရိဝါယသ္ က်မ္းခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ‘‘စစ္ဂ်္ဂ်ီန္’’ သည္ အဆိုပါ မွတ္
တမ္းစာအုပ္ ထားရာဌာနျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကာဖိရ္ သူယုတ္မာမ်ား၏ ဝိညာဥ္မ်ားကိုလည္း ထိုဌာနမွာ
ပင္ ထားရွိေၾကာင္း သိရေလသည္။
>YNKH< 
Read more ...

Thursday, September 18, 2014

(ဦးလွေမာင္(ခ)ဦးေရာဘတ္၊ အသက္(၇၃)ႏွစ္)(ဟသၤာတ)(သမဦးစီးဌာန-ၿငိမ္း)(နာေရးအသိေပးျခင္း)

ဦးလွေမာင္ (ခ) ဦးေရာဘတ္
(ဟသၤာတ)(သမဦးစီးဌာန-ၿငိမ္း)
အသက္ (၇၃) ႏွစ္

ေဒၚျမျမေထြး ၏ ခင္ပြန္း၊
မသႏၲာေမာင္၊ ကုိမ်ဳိးမင္းလတ္ + မျဖဴမာ၀င္း တုိ႔၏ ဖခင္
ဦးလွေမာင္ (ခ) ဦးေရာဘတ္
(ဟသၤာတ)(သမဦးစီးဌာန-ၿငိမ္း)
အသက္(၇၃)ႏွစ္၏ ရူးဟ္(၀ိဥာဥ္)သည္
၉-၉-၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔)၊ ည(၂း၄၀)နာရီအခ်ိန္တြင္
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ခံယူကာ
အာခိရသ္(တမလြန္ဘ၀သုိ႔) ကူးေျပာင္းသြားၿပီျဖစ္ပါသျဖင့္
၁၀-၉-၂၀၁၄ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ဇုဟုိရ္ နမာဇ္အၿပီးတြင္
ေရေ၀း ကဗရ္စတန္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္သုိ႔
ပုိ႔ေဆာင္ ဒဖ္နာၿပီးပါေၾကာင္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ
ေဆြမ်ဳိး၊ သဂၤဟ အေပါင္းကုိ ေလးစားစြာျဖင့္
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

“ကြယ္လြန္သူႏွင့္ အာရ္၀ါအေပါင္းတုိ႔အား မဂ္ဖိရသ္ ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာမႈ ရရွိေစရန္အတြက္ ဒုိအာဆုမြန္ ျပဳေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။”
က်န္ရစ္သူမိသားစု
Read more ...

ဒါေတြကုိ သင္သိပါရဲ႕လား

 بسم اللہ الرحمن الرحیم (ဗစ္မလႅားဟိရ္ရဟ္မားနိရ္ရဟီးမ္) ကုိ အဗဂ်ဒ္ ဂဏန္းျဖင့္ ထုတ္ယူေပါင္းလုိက္လွ်င္ (၇၈၆) ဂဏန္းရ၏။ အၾကင္သူသည္ စိတ္ထားျဖဴစင္စြာျဖင့္ ၎ကုိ (၇၈၆)ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္လွ်င္ မိမိအလုိဆႏၵထားရာ ဟူသမွ် ျပည့္၀အံ့။ (ဗယာသြလ္ေအာင္ေလယာက်မ္း)
မမ | အလင္းမ်က္၀န္း
Read more ...

Wednesday, September 17, 2014

(ေဒၚဂ်ြမၼာဘီ (ခ) ေဒၚခင္ျမင့္ အသက္(၆၇)ႏွစ္၊ (ေခ်ာက္ျမိဳ႕))(နာေရးအသိေပး)

ေဒၚဂ်ြမၼာဘီ (ခ) ေဒၚခင္ျမင့္ (ေခ်ာက္ျမိဳ႕)
အသက္(၆၇)ႏွစ္
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕၊ ၃၃/၁၀ ရပ္ကြက္၊
ဘီးလင္းလမ္း၊ အမွတ္(၉၁၇)ေန
ေဒၚဂ်ြမၼာဘီ (ခ) ေဒၚခင္ျမင့္ (ေခ်ာက္ျမိဳ႕)
အသက္(၆၇)ႏွစ္၏ ရူးဟ္(၀ိဥာဥ္)သည္
၂၁-၈-၂၀၁၄ (ၾကာသပေတးေန႔)၊ ညေန(၂း၄၅)နာရီအခ်ိန္တြင္
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ခံယူကာ
အာခိရသ္(တမလြန္ဘ၀သုိ႔) ကူးေျပာင္းသြားၿပီျဖစ္ပါသျဖင့္
(၂၂-၈-၂၀၁၄)ရက္ေန႔ ဂ်ဴမုအာဟ္ နမာဇ္အၿပီးတြင္
ေရေ၀း ကဗရ္စတန္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္သုိ႔
ပုိ႔ေဆာင္ ဒဖ္နာၿပီးပါေၾကာင္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ
ေဆြမ်ဳိး၊ သဂၤဟ အေပါင္းကုိ ေလးစားစြာျဖင့္
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

“ကြယ္လြန္သူႏွင့္ အာရ္၀ါအေပါင္းတုိ႔အား မဂ္ဖိရသ္ ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာမႈ ရရွိေစရန္အတြက္ ဒုိအာဆုမြန္ျပဳေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။”

က်န္ရစ္သူမိသားစု


Read more ...

Tuesday, September 16, 2014

နတ္ရွ္တာအတြက္ ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာ္အနံ႔သင္းသင္းေလးနဲ႔ ေတာင္ငူ တုိ႔ဟူးသုပ္

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ 
အလင္းမ်က္၀န္းပရိတ္သတ္ႀကီးမဂၤလာပါရွင္။
ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဟလာလ္စားေသာက္ဖြယ္က႑ကုိ ဖတ္ရႈ႕အားေပးၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပုိင္းျမိဳ႕ေလးတစ္ျမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ေတာင္ငူျမိဳ႕ရဲ႕ အဓိက အစားအေသာက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ တုိ႔ဟူးက်ိဳနည္းနဲ႔ တုိ႔ဟူးသုပ္ ျပဳလုပ္နည္းကုိ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပဳလုပ္နည္းမေျပာခင္မွာ အရင္ဆုံး ေတာင္ငူျမိဳ႕ေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအေနာက္ျခမ္းမွာတည္ရွိၿပီးေတာ့ စစ္ေတာင္းျမစ္နဲ႔အနီးအနားက ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့ ျမိဳ႕ေလးတစ္ျမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၁-ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့လုိ႔ အစီအစဥ္တင္ဆက္သူအပါအ၀င္ အီမာန္ရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလဲ အဲ့ဒီျမိဳ႕ေလးနဲ႔ ရင္းႏွီးၿပီးသား ျဖစ္လုိ႔ေနမွာပါ။ ကရင္ျပည္နယ္ရဲ႕အနီးအနားမွာရွိတဲ့အတြက္ ဒူးရင္း၊ ဒညင္း၊ ကၽြဲေကာ၊ မင္းကြတ္ စတဲ့ ရာသီေပၚသီးႏွံမ်ားအျပင္ ကရင္အစားအေသာက္ေတြကေတာ့ တကယ္စားေသာက္တတ္ၾကတယ္။ ေတာင္ငူတုိ႔ဟူးအပါအ၀င္ တုိ႔ဟူးေၾကာ္သုပ္၊ ေတာင္ငူမုန္႔ဟင္းခါး၊ ပူတူးမုန္႔လုိ႔ေခၚတဲ့ (ဆန္နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့) မုန္႔တစ္မ်ဳိး၊ မုန္႔ျဖဴလုိ႔ေခၚတဲ့ (ကာက္ညႇင္းနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့)မုန္႔ ဒီလုိအစားအေသာက္ထူးထူးဆန္းဆန္းေလးေတြလဲရွိတဲ့အျပင္ ေကတုမတီနန္းစုိက္ရာ ျမိဳ႕ေလးျဖစ္လုိ႔ ေရွးေဟာင္းျမိဳ႕လက္ရာေတြလဲ က်န္ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ အရမ္းကုိထူးဆန္းၿပီး အလည္အပတ္သြားေရာက္ဖုိ႔ တကယ္ေကာင္းတဲ့ ျမိဳ႕ေလးျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း လက္တုိ႔လုိက္ပါရေစေနာ္။


ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား
♦ ကုလားပဲအစိမ္းမႈန္႔(တုိ႔ဟူးမႈန္႔) - (၂၅)က်ပ္သား
♦ မန္က်ည္းမွည့္ - လက္တစ္ဆုပ္
♦ ၾကက္သြန္ျဖဴ  - (၅)ဥ
♦ ၾကာညႇဳိ႕ - စားပြဲတင္ဇြန္း(၂)ဇြန္း
♦ နံနံပင္၊ ၾကက္သြန္မိတ္၊ ေဂၚဖီအနည္းငယ္
♦ ငရုပ္သီး အက်က္မႈန္႔ အနည္းငယ္
♦ ဟင္းခတ္မႈန္႔ အနည္းငယ္


ျပဳလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္
♦ တုိ႔ဟူးမႈန္႔ (၂၅)က်ပ္သားကုိ ေရေအးျဖင့္ အခဲမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ေမႊပါ။ ပဲမႈန္႔ အလုံးအခဲမ်ား ေၾကၿပီး အႏွစ္ပ်စ္ပ်စ္ေလးျဖစ္လာေသာအခါ နႏြင္းမႈန္႔ အနည္းငယ္၊ ဆားအနည္းငယ္၊ ဟင္းခတ္မႈန္႔အနည္းငယ္ထည့္၍ ေရ 1250 cc (ေရသန္႔ 1 လီတာႏွင့္ တစ္စိတ္)ထည့္၍ က်ဳိပါ။ မီးေအးေအးျဖင့္ အဆက္မျပတ္က်ဳိပါ။

♦ ေရခန္း၍ တုိ႔ဟူးမ်ား ပ်စ္လာေသာအခါ အေနေတာ္တြင္ ဗန္းထဲတြင္ ျဖန္႔ထည့္၍ အေအးခံထားပါ။


♦ တုိ႔ဟူးအေအးခံထားစဥ္တြင္ မန္က်ည္းမွည့္ကုိ ေရေႏြး 250 cc ျဖင့္ စိမ္ထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ အေပၚယံအခြံမ်ား သင္ထားၿပီး အတြင္းခြံမ်ားကုိ ခ်န္ထား၍ ေရေဆး နႏြင္းမႈန္႔ ၀င္း၀င္းေလးျဖင့္ ေမႊးၿပီး ကၽြတ္ေနေအာင္ေၾကာ္ပါ။ ေရေႏြး 250cc ထဲတြင္ ၾကာညႇဳိလုိ႔ေခၚတဲ့ ပဲရည္ စားပြဲတင္ဇြန္း(၂)ဇြန္း ထည့္၊ ဆားအနည္းငယ္ထည့္၍ ဆားရည္ေဖ်ာ္ထားပါ။ (ငံျပာရည္မထည့္ပဲ ငံျပာရည္အစားထုိးသုံးစြဲနည္းျဖစ္ပါသည္။) နံနံပင္၊ ၾကက္သြန္မိတ္၊ ေဂၚဖီမ်ားကုိ လွီးထားပါ။

♦ တုိ႔ဟူး ေအးပါက တုိ႔ဟူးကုိ ဓားေသး ပါးပါးျပတ္ျပတ္ေလးျဖင့္ ပုံပါအတုိင္း ပါးပါးေလးလွီးပါ။

♦ လွီးၿပီးသားတုိ႔ဟူး လဘက္စားပန္းကန္ တစ္ပန္းကန္စာတြင္ မက်ည္းမွည့္ရည္၊ ဆားရည္၊ ငရုတ္သီးမႈန္႔၊ ဟင္းခတ္မႈန္႔၊ ၾကက္သြန္ျဖဴဆီခ်က္၊ နံနံပင္ၾကက္သြန္မိတ္ေဂၚဖီမ်ားထည့္၍ စားသုံးႏုိင္ပါၿပီ။

ေတာင္ငူတုိ႔ဟူး(၂၅)က်ပ္သားကုိ လူ(၈)ေယာက္ နတ္ရွ္တာတြင္ ထမင္းပူပူႏွင့္ စားသုံးႏုိင္သည့္အျပင္ ညေနပုိင္းအဆာေျပ တုိ႔ဟူးေၾကာ္သုပ္ေတာင္ လုပ္စားလုိ႔ရေသးတယ္ေနာ္။ လြယ္ကူ ျမန္ဆန္ၿပီး ကုန္က်မႈလည္းသက္သာတဲ့အျပင္ ေဒသအစားအစာေလးတစ္ခုျဖစ္လုိ႔ ဟလာလ္စားေသာက္ဖြယ္ က႑ရဲ႕ ပရိတ္သတ္ႀကီးလဲ စမ္းသပ္ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ၾကည့္ၾကပါအုံးေနာ္။

နတ္ရွ္တာဆုိရင္ တုိ႔ဟူးသုပ္ကုိ အရည္ရႊမ္းရႊမ္းေလးကုိ ထမင္းၾကမ္း၊ ထမင္းပူပူ၊ ထမင္းေၾကာ္ ႀကိဳက္ရာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ စားသုံးလုိက္ရၿပီဆုိရင္ အာသာလဲေျပၿပီး၊ တစ္ေန႔တာ အလုပ္မ်ားကုိ ႀကိဳက္သေလာက္ မေမာမပန္းပဲ လုပ္သြားႏုိင္တယ္လုိ႔လဲ ေဒသခံေတြက ေျပာျပၾကေသးတာေပါ့။

ဒီတုိ႔ဟူးသုပ္က အဲ့ဒီေဒသမွာေတာ့ နတ္ရွ္တာအျဖစ္သုံးေဆာင္ၾကတာမ်ားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေတာင္ငူတုိ႔ဟူးသုပ္ရဲ႕ အဓိက ျမႇဳပ္ကြက္ကေတာ့ လွီးတဲ့အခါ ပါးႏုိင္သမွ် ပါးပါးေလး တုိ႔ဟူးလဲ မျပတ္ေတာက္ပဲ လွီးျဖတ္ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ အခြံနဲ႔ပါ ေၾကာ္ၿပီး ထည့္ရျခင္းပါ။ ပဲရည္နဲ႔ ဆားကုိ အရည္ေဖ်ာ္သုံးထားလုိ႔ အရသာက တကယ္ကုိ ထူးျခားတယ္ေနာ္။

ဒီတစ္တစ္ပတ္ရဲ႕ ဟလာလ္စားေသာက္ဖြယ္ က႑ကုိ ဖတ္ရႈအားေပးၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးအားလုံးလဲ အစီအစဥ္တင္ဆက္မႈကုိ ေက်နပ္ၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ပရိတ္သတ္ႀကီးအားလုံးလည္း ေကာင္းမြန္ၿပီး အာဟာရဓာတ္ျပည့္၀တဲ့ အစားအေသာက္မ်ားကုိ စားသုံးၿပီး က်န္းမာျခင္း စည္းစိမ္ကုိ အျပည့္အ၀ခံစားႏုိင္ၾကေစရန္ႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ အိဗာဒသ္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး၊ သာသနာကုိ ေခသ္မသ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူပါေစ။ (အာမီးန္)
ရွာေကရာ | အလင္းမ်က္၀န္းRead more ...

ဒါေတြကုိ သင္သိပါရဲ႕လား

۩ ကတိသစၥာသည္ ေၾကြးျမီးကဲ့သုိ႔ တာ၀န္ျဖစ္ေပသည္။
۩ မေကာင္းေသာ အတိတ္နမိတ္ေကာက္ျခင္းသည္ ရွစ္ရ္က္ တုပႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း ျဖစ္၏။
۩ ဂုိနာဟ္ ဒုစရုိက္မ်ား ေပါမ်ားလာေသာအခါ မိမိေနအိမ္တြင္ စြဲျမဲစြာ ေနထုိင္ပါ။
۩ ညီညြတ္စြာျဖင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေနထုိင္ၾကပါ။
۩ ျပည့္၀ေသာ သည္းခံတရားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အလုိေတာ္အေပၚ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 တမန္ေတာ္ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
Read more ...

Saturday, September 13, 2014

အလင္းမ်က္၀န္းအား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈတစ္ခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ေန

အလင္းမ်က္၀န္းမွ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ အေထြေထြ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးစီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထူးျခားေသာ တင္ဆက္မႈမ်ားနဲ႔ မိဘျပည္သူမ်ားအား ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္သြားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

သို႔ပါ၍ ယခုရက္ပိုင္း ပို႔စ္မ်ား တက္မလာႏိုင္ပါက အနည္းငယ္ သီးခံေပးၾကပါရန္ အလင္းမ်က္၀န္း နည္းပညာအဖြဲ႕မွ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။
Read more ...

Tuesday, September 9, 2014

တစ္ကမာၻလံုး အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဖ့ဘြတ္ကုမၸဏီက ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ၍ သံုးစြဲမည္

ကမာၻေပၚမွ လူအားလံုး အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ Facebook Inc (FB.O) က ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ သံုးစြဲ သြားမည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မာ့ခ္ဇက္ကာဘာ က ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ကမၻာေပၚက လူေတြ တစ္ဦးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။ ဒီလိုအေျခ အေနျဖစ္လာဖုိ႔ ေဖ့စ္ဘြတ္အေနနဲ႔ လာမယ့္ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္းမွာ ေဒၚလာ ဘီလ်ံနဲ႔ခ်ီသံုးစြဲ လုိက္ရင္ ေရရွည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ေရာ ကမၻာႀကီးအတြက္ပါ ေကာင္းသြားမွာပါ” ဟု ဇက္ကာဘာက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာေပၚ၌ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ ၃ ဘီလ်ံအထိ ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း International Telecommunications Union (ITU) က ထုတ္ျပန္ထား သည္။ ၎တု႔ိအနက္ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံခန္႔မွာ ေဖ့စ္ဘြတ္အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆံုးလူမႈကြန္ရက္ကုမၸဏီျဖစ္လာသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္က ဖုန္းေအာ္ပေရာတာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အာဖရိကႏွင့္အာရွတိုက္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ အသံုးမျပဳႏုိင္သူမ်ားအတြက္ Internet.org ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက စတင္ခဲ့ၿပီး ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီေသာ လူမ်ား ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

“အင္တာနက္ကို လူတုိင္းအသံုးျပဳႏုိင္မယ္ဆိုင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိုမို တိုးတက္လာေစႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဇာကာဘာ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မဇၥ်ိမ

 ဓာတ္ပံုရွင္းလင္းခ်က္ 
» အလင္းမ်က္၀န္း၏ Facebook စာမ်က္ႏွာအား ဖတ္ရႈေနသူတစ္ဦး (ဓာတ္ပံု - မမ | အလင္းမ်က္၀န္း)
Read more ...

တကၠသိုလ္၀င္တန္း (၅) လျပတ္သင္တန္း (ပညာဒါန အခမဲ့) (ေၾကာ္ျငာ)


 တကၠသိုလ္၀င္တန္း 
( ပညာဒါန အခမဲ့ )

၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ (၁၀-တန္း) တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေျဖဆိုမည့္ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။
ဘာသာရပ္တစ္ခုခ်င္း ၀ါရင့္ ဆရာ/ဆရာမႀကီးမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်မည္။

 ၁ ပတ္ ၆ ရက္တက္၊ (၅) လျပတ္ သင္တန္း 

ပို႔ခ်ခ်က္၊ မွတ္စု အျပည့္အစံု ပံ့ပိုးမည္။
မည္သည့္ အခေၾကးေငြမွ ေပးရန္မလို။

 ေအာက္တိုဘာ (၁) ရက္ေန႔ သင္တန္းစမည္ 

" သင္တန္း၀င္ခြင့္ပံုစံ လက္ခံၿပီ "

 သင္တန္းအခ်ိန္ 
ေန႔လယ္ ၁း၃၀ နာရီ မွ ညေန ၆း၀၀ နာရီ အထိ

 သင္တန္းေနရာ 
က်ိဳလီယာမြတ္စ္လင္မ္ သာသနာ့ရံပံုေငြအဖြဲ႕မွ ဦးစီးေသာ
" အဖြားမ်ား သုခရိပ္သာ "
အမွတ္ (၁)၊ သုခလမ္း၊ ခ-ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
(ဖုန္း) ၅၇၇၄၇၃၊ ၈၅၅၁၁၉၁
၀၉၂၅၉၂၉၁၅၅၃၊ ၀၉၂၅၉၂၉၁၅၅၄၊ ၀၉၃၂၃၄၃၀၂၄၊ ၀၉၇၃၁၃၇၅၃၂
Read more ...

Thursday, August 21, 2014

ဟာဂ်ီမ်ား မဲေရြးခ်ယ္ေရးတြင္ မသမာမႈမ်ားရွိပါက တိုင္ၾကားႏိုင္

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွ ဦးစီးတဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဟဂ်္ခရီးစဥ္အတြင္း လိုက္ပါၾကမည့္ ဟာဂ်ီ (၂၈၀) ဦးႏွင့္ပတ္သက္၍ မဲေရြးခ်ယ္မႈအတြင္း မသမာမႈမ်ား ရွိေနတယ္လို႔ ထြက္ေပၚလာၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း အဆိုပါ မသမာမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေထာက္အထား တိက်စြာျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္တိုင္ၾကားႏိုင္တယ္လို႔ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အလင္းမ်က္၀န္းသို႔ အလြတ္သေဘာ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္ မဲဟာဂ်ီမ်ားခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးသို႔ ယတိျပတ္ လႊဲအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထူးျခားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ယင္းအဖြဲ႕မွ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အနက္ ေစ်းႏႈန္းအား ထူးျခားစြာ က်ဆင္းသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့က်မႈကို အေျခခံ၍ လူလတ္တန္းစားအမ်ားအျပားမွ စိတ္၀င္စားလာၾကၿပီး ဟဂ်္ခရီးစဥ္အား လိုက္ခ်င္သူ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ မသမာမႈမ်ားလည္း ဆက္စပ္၍ ေပၚေပါက္လာေနတယ္လို႔ ဟဂ်္ေအးဂ်င့္ေလာကအတြင္းမွ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

အမ်ားေရွ႕မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ မဲမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးမွာျဖစ္လို႔ ယခုလို မသမာသည့္ ေငြေပးေငြယူမ်ားမွာ အက်ံဳး၀င္ အရာေရာက္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေပးထားရသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွ ထုတ္ျပန္ေပးထားသည့္ Letter Head ေပၚရွိ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္၍ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦး၀႑ေရႊက အလင္းမ်က္၀န္းသို႔ ေျပာပါတယ္။
လာမည့္ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းရွိ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးရံုး၌ ဟာဂ်ီေလာင္း (၂၈၀) အား မဲႏိႈက္ကာ ေရြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး၊ ေရြးခ်ယ္ရန္ ႏွစ္ရက္သာလိုေတာ့သည့္ကာလအတြင္း (၂၂) သိန္းခြဲသာ က်သင့္မည့္ မဲဟာဂ်ီမ်ား၏ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မွာလည္း သိန္းေလးဆယ္နီးပါးအထိ ရွိလာေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ ဟဂ်္ေအးဂ်င့္တစ္ဦးက အလင္းမ်က္၀န္းသို႔ ေျပာျပပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွ ယခုႏွစ္ မဲဟာဂ်ီေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္ေခၚယူစဥ္ကတည္းက အပိုဒ္(ဌ)တြင္ မည္သည့္အပိုေၾကးမွေပးရန္ မလိုေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္းခံမႈမ်ားကို တိုင္ၾကားရန္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း မည္သို႔တိုင္ၾကားရန္ မပါရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုလို ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မ်ား ႀကီးမားလာရတာျဖစ္တယ္လို႔ ေလ့လာသူတို႔က မွတ္ခ်က္ေပးၾကပါတယ္။

အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္မ်ိဳးလြင္မွ အလင္းမ်က္၀န္းသို႔ အလြတ္သေဘာ ေျပာၾကားရာမွာေတာ့ မသမာမႈမ်ားရွိလာပါက ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္၍ တိုင္ၾကားႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကေတာ့ ၀၉၅၁၇၈၆၀၆၊ ၀၉၅၁၃၇၇၀၄၊ ၀၉၃၃၃၄၃၁၆၉၊ ၀၉၅၁၂၈၆၄၉၊ ၀၉၅၁၆၂၆၀၃ မ်ားျဖစ္တယ္လို႔ ၎၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါတယ္။

အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွ ခ်ျပထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲမ်ားရွိေနၿပီး၊ ပိုမို၍ လူထုအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားေပးၾကရန္ကိုလည္း လူထုက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။

" သူတို႔ဆက္လို႔ရတယ္လို႔ ေပးထားတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို တိုင္ဖို႔မေျပာနဲ႔ ဟဂ်္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မသိတာေလးေမးဖို႔ ဖုန္းဆက္မိရင္ေတာင္ ေငါက္လား ငမ္းလားေတြ၊ ခပ္ရင့္ရင့္နဲ႔ ေမးျမန္းခံရတာေတြက ရွိေနတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဖုန္းေတြက ပိတ္ထားတယ္။ လူအမ်ားစုက နယ္သူနယ္သားေတြျဖစ္ၾကေတာ့ သူတို႔မွာ နဂိုကတည္းက ရိုးသားမႈနဲ႔ အားငယ္စိတ္အခံေတြက ရွိေနၾကတယ္။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဖုန္းဆက္ရင္ ဆက္မေျပာရဲေလာက္ေအာင္ကို ခပ္ရင့္ရင့္ေတြ ေမးျမန္းတာေတြဟာ မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔က ဒါေတြကိုစၿပီး ျပင္ဆင္လိုက္ေတာ့မွ လူထုေရွ႕မွာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာေပါ့။ " သာသနာ့ပညာရွင္တစ္ဦးက ၎၏အျမင္ကို ေျပာျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေစာပိုင္းမွာေတာ့ မဲဟာဂ်ီမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈအတြင္း အဂတိလိႈက္စားမႈမ်ားမွာ တာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ား ရွိခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စြဲမႈမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးအေနျဖင့္ မဲဟာဂ်ီမ်ားေရြးခ်ယ္မႈအတြင္း မသမာမႈမ်ား ျဖစ္မလာရေအာင္ အေသအခ်ာ ကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္လို႔ ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။

ေခဋီစ်က္အို | အလင္းမ်က္၀န္း

 ဓာတ္ပံုရွင္းလင္းခ်က္ 
» ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဟဂ်္ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဟာဂ်ီႏွင့္ဟာဂ်ီမႀကီးတို႔အား ရန္ကုန္ မဂၤလာဒံု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ ေလယဥ္မတတ္မီ ေတြ႔ျမင္ရပံု။ (ဓါတ္ပံု - TKKO | အလင္းမ်က္၀န္)
Read more ...
Designed By Blogger Templates