Headlines

ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ အခုျပဳျပင္ၾကပါ

Posted by The Eye Of Light Media | Saturday, August 2, 2014 | Posted in

ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစၥလာမ္ေတြခ်ည္း သီးသန္႔ဆိုသလို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ခံေနရတာ ဘာေၾကာင့္လည္း ကမာၻတဝွမ္းလုံးက အစၥလာမ္ေတြ အႏွိပ္စက္အညွင္းပန္းခံေနရတာ ဘာေၾကာင့္လဲ?

တမန္ေတာ္ျမတ္(PBUH)က အစၥလာမ့္လူသားမ်ားအေပၚ အေနအထိုင္အေျပာအဆို က်န္းမာေရးႏွင့္ လူေနမႈဘဝ လူ႔က်င့္ဝတ္အျပင္ စည္းလုံးခ်စ္ခင္မႈ၊ အဝတ္အစားဆင္ယဥ္မႈနဲ႔ အရွက္သိကၡာထိန္းသိမ္းမႈ၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈ၊ တရားမ်ွတမႈ၊ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ မာနတရား ေထာင္လႊားတာကအစ ပညာေရးမက်န္ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ကိုယ္တိုင္က်င့္သုံးျပခဲ႔သလို ဒီအရာေတြကို အပင္ပန္းအဆင္းရဲခံ အသက္ပါေပးျပီး ညႊန္ၾကားျပသခဲ႔တယ္။

အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔၏ တစ္ပါးတည္းေသာ ကိုးကြယ္ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္သ်ွင္၏ အမိန္႔ကို နာခံရန္ ဂရုဏာၾကီးမားပုံႏွင့္ အဇားဗ္ျပစ္ဒဏ္မ်ား အလြန္တုန္လႈပ္ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ရာမ်ားကို အြမ္မသ္မ်ား ေသခ်ာတိက်စြာ ေျပာဆိုဆုံးမခဲ႔ပါသည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အလႅာဟ္၏ အမိန္႔ဖီဆန္မႈအေပၚ အၾကိမ္ၾကိမ္သတိေပးထားသည္မ်ားလည္း ရွိေပသည္၊ ဂ်ႏၷသ္ႏွင့္ ဂ်ဟႏၷမ္ကို ေသခ်ာစြာရွင္းလင္းျပထားသည္မ်ားရွိသလို ယၡဳေလာက၌ပင္ အဆုံးအမ စည္းကမ္းအမိန္႔ကို လိုက္နာမႈမရွိပါက အဇားဗ္ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ အျပစ္ေပး ဒဏ္ခတ္မည္ဆိုသည္ကိုလည္း မိန္႔ဆိုထားပါသည္။

ကယာမသ္၏ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ မိန္႔ဆိုထားေလသည္၊ ယၡဳအခါ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအေနျဖင့္သာသနာ၏ စည္းကမ္း အသ်ွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္(PBUH)၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို မသိမသာျပဳ၍လည္းေကာင္း သိသိၾကီးႏွင့္လည္းေကာင္း ေသြဖယ္လာေနၾကသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္(PBUH)ႏွင့္တကြ ဆြာဟ္ဗာမ်ားလက္ထက္တြင္ တဦးႏွင့္တဦး အသက္တမွ် ခ်စ္ခင္စည္းလုံးခဲ႔သလို စည္းလုံးမႈသည္ ေအာင္နိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သာဓကမ်ား ျပသခဲ႔ေသာ္လည္း ယၡဳအခါ အသက္ေဘးႏွင့္ ၾကံဳမွသာ စည္းလုံးလာခဲ႔ၾကသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္(PBUH)ႏွင့္ ဆြာဟ္ဗာမ်ားသည္ သာသနာအတြက္ တိုက္ပြဲမ်ားစြာ အသက္ကိုပဓနမထားပဲ ေပးဆပ္ခဲ႔ေပမယ့္ ယၡဳအခါ တခ်ိဴ ႕ေသာ အီမာန္႔ရွင္မ်ား သာသနာႏွင့္ လူမ်ိဳး အသက္အိုးအိမ္ႏွင့္ အလႅာဟ့္အိမ္ေတာ္မ်ားအတြက္ အသက္စေတး ရင္ဆိုင္ေနၾကေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕မွာ ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္သလို ေရွာင္တိမ္းလာခဲ႔ၾကသည္။ ထိုသည္မွာပင္ (ယကီးမ္) အားနည္းလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရွဟဒီ၏ အက်ိဳး(စဝါဘ္)ကို မယုံၾကည္သလို ျဖစ္လာခဲ႔သည္ စည္းလုံးမႈ အားနည္းလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အဝတ္၊ အစား၊ အေန၊ အထိုင္၊ အေျပာ၊ အဆိုမွအစ ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားသည္အထိ မွန္ကန္မႈမ်ား အားနည္လာခဲ႔ျပန္သည္ တရားေတာ္က မႏွစ္သက္ေသာအရာကို မိမိႏွစ္သက္သည္သေဘာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ႔ျပန္သည္။ အေပ်ာ္အပါးကို ခုံမင္လာသလို ဆန္႔က်င္ဘက္သာသနာမ်ားကို အတုခိုး လမ္းလြဲလာၾကျပီး ဖိုႏွင့္မ၊ မိဘႏွင့္သားသမီး၊ မိတ္ေဆြႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ ထားရွိရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား ေဖါက္ဖ်က္လာခဲ႔ျပန္သည္။

သာသနာကိုသင္ယူျခင္း သာသနာကို ေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ားမွ မသိမသာေရွာင္တတ္လာၾကသလို သူဆင္းရဲမ်ားကို ေပးကမ္းျခင္းမ်ားလည္း နဲလာပါတယ္၊ အတိုးအျမတ္ကို သာသနာႏွင့္ လက္တလုံးျခားလုပ္လာျပီး စား၍ပိုင္သေယာင္ ဖန္တီးလာေနၾကသည္။
သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားကို ေလွာင္ေျပာင္လာသလို သာသနာကိုလည္း မိမိတို႔၏ စိတ္ကူးျဖင့္ ပုံေဖၚမႈမ်ား ရွိလာေနၾကသည္။ သာသနာ၏ တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ကပ္သီးကပ္ဖဲ႔လုပ္ကာ ေစာဒကတက္လာေနၾကျပန္သည္။ မာနေထာင္လႊားၾကျပီ။ ကဗရ္အဇာဗ္ကို ေမ့ေလ်ွာ့ေနၾကျပန္သည္ ေလာင္းကစားမ်ားကို ျပဳလုပ္ယုံတင္မက ေအဗာသသ္ခဝပ္မႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့လာၾကျပန္သည္၊ တျခားသူမ်ားမေျပာႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းေပၚတြင္ပင္ သစၥာမဲ႔လာသလို မေတာ္ေလာဘမ်ား ျဖစ္လာေနၾကသည္။ မတရားပိုင္ဆိုင္လိုမႈမ်ားအျပင္ မနာလိုဝန္တိုျခင္းမ်ား ရွိလာေနၾကျပန္သည္။ သာသနာကိုခုတုံးလုပ္၍ စီးပြားရွာေနၾကသည့္အျပင္ လိမ္ညာမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လာေနၾကျပန္သည္။

အစၥလာမ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အဝတ္အစားမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း အရွက္မဲ႔အဝတ္အစားမ်ားျဖင့္လည္း ဝတ္ဆင္၍ သာသနာမွ တားျမစ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားစား၍ အစၥလာမ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား က်င္းပဆင္ႏြဲလာေနၾကျပန္သည္။ သာသနာမွာမရွိသည့္အရာမ်ားကို ရွိသေယာင္ ဖန္တီးလာျခင္း အယူအဆလြဲမွားလာျခင္း ရိုးရာတခုသဖြယ္ျပဳလုပ္လာျခင္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အပါအဝင္ ဘာဘာၾကီးဆိုသူမ်ားကို အားကိုးမႈျပဳလာျခင္း စသည္မ်ား လမ္းလြဲလာေနၾကျပန္သည္။

အစၥလာမ့္သားသမီးမ်ားကို သာသနာ၏ အဆုံးအမသာသနာ၏ ပညာထက္ ေလာကီ၏ နည္းစနစ္မ်ား ေလာကီပညာမ်ားကိုသာ အားေပးသင္ၾကားမႈမ်ား ျဖစ္လာေနရာ ေနာင္မ်ိဴ းဆက္မ်ားအေနျဖင့္ သာသနာ့ပညာ၊ သာသနာ့အဆုံးအမ၊ သာသနာ့ႏွင့္ ေဝးလာေနၾကျပန္သည္။

ထိုထိုေသာ အေၾကာင္းမ်ားအျပင္ မ်ားစြာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္သင့္သည္မ်ား လြဲေနျခင္းသည္၊ ကြ်န္ုပ္တို႔အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ နစ္နာမႈပင္ျဖစ္သည္၊ ထိုကဲ႔သို႔ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ စည္းလုံးမႈေျပလာသလို သူတပါး၏ ေစာ္ကားျခင္းကိုလည္း ခံရျပန္သည္။ အလႅာဟ္သွ်င္ႏွင့္ ဂ်ဟၼန္ကို ေၾကာက္ဖို႔ထက္ လူသားအခ်င္းခ်င္းေၾကာက္ေနရသည္။ အလႅာဟ့္အမိန္႔ကို ဖီဆန္၍ လူသားအခ်င္းခ်င္း၏ အမိန္႔ကို နာခံလာေနၾကရသည္။ ဤသို႔အခ်င္းအရာမ်ားသည္ ကြ်န္ုပ္တို႔႔အမွားမ်ားေၾကာင့္ ယၡဳလူ႔ေလာက၌ပင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အျဖစ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို နမူနာအျဖစ္ အလႅာဟ္သ်ွင္ ျပသစမ္းသပ္သည္ဟု ေတြးမိပါသည္။

ကြ်န္ုပ္တို႔အတြက္ အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးပါ သာသနာ၏ အလို အလႅာဟ္၏ အမိန္႔တမန္ေတာ္(PBUH)ရဲ႕ နည္းစနစ္မ်ားအတိုင္း ျပဳျပင္၍ ေနထိုင္စည္းလံုးညီညြတ္ၾကမည္ဆိုလ်ွင္ အစၥလာမ္သာသနာကို မည္သူမ်ွ ေစာ္ကားရဲမွာမဟုတ္သလို အခုလိုညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းလည္း ခံရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကမာၻ႕စစ္မွန္ဆုံး သာသနာအျဖစ္ ထိပ္ဆုံးမွာအျမဲရွိေနဦးမွာပါ။ ယၡဳ လို ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာအျဖစ္ဆိုး မတရားအနိုင္က်င့္ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈႏွင့္ ဒုကၡဆင္းရဲျဖစ္ရမႈတို႔ဟာ ဘယ္သူမျပဳမိမိမႈလို႔သာ ဆိုလိုက္ခ်င္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္အပါအဝင္ ကမာၻ႕မြတ္စလင္လူးသားတိုင္း အစၥလာမ္ပီပီသသ ျပဳျပင္ေနထိုင္ႏိုင္ျပီး အလႅာဟ္အသ်ွင္ျမတ္၏ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားမွ လြတ္ကင္းကာ အလႅာဟ္သ်ွင္ႏွစ္သက္၍ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ဘဝမ်ားကို ႏွစ္ဘဝနွစ္႒ာန ပိုင္ဆုိင္ ရယူႏႈိင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေစရန္ အလႅာဟ္သ်ွင္၏ ရဟ္မသ္ကို ေမ်ွာ္ကိုးျပီး တမန္ေတာ္ျမတ္(PBUH)ကို သဟဲ၍ ဒိုအာဆုမြန္ေတာင္းလိုက္ပါသည္။ (အာမီးန္)

ဦးခ်စ္

လူသားမ်ားအတြက္ မီဒီယာ၊ ဘဝမ်ားအတြက္ စာ

Posted by The Eye Of Light Media | Friday, August 1, 2014 | Posted in ,

အာဇာနည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ ကဗ်ာျပိဳင္ပြဲ၀င္ေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား (ဓါတ္ပံု-ဂ်ဴကို(ျပည္) | အလင္းမ်က္၀န္း )
အလိမၼာ စာမွာရွိ၊ ဘဝမနက္ျဖန္မ်ားလွပဖို႔ စာဖတ္ၾကပါစို႔ ဆိုသလို လူသားေတြအေနနဲ႔အသိပညာ တိုးလာမႈ လိမၼာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာတရား ကိုင္းရႈိင္းမႈ၊ လူေနမႈအဆင့္ျမင့္မားလာေစမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစမႈ ႏွင့္ အနာဂတ္၏ အသိပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္ေတြ ေမြးထုတ္ေပၚထြက္လာေစရန္ စာသင္ျခင္းအျပင္၊ စာဖတ္ျခင္းဆိုသည္ကလည္း အထူးအေရးပါေသာ က႑တခုျဖစ္ေပသည္။

စာဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာသလို အသိညဏ္ရင့္က်က္မႈရွိလာျပီး အမွားအမွန္ကိုေဝဖန္ပိုင္းျခားလာႏိုင္တယ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသလို က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
အသိညဏ္ပညာမ်ားလည္း တိုးပြားလာသျဖင့္ က်န္းမာမွ အလုပ္လုပ္ႏႈိင္မည္ လုပ္အားရွိမွ တိုင္းျပည္တိုးတက္မည္ျဖစ္သည္ တည္ထြင္ၾကံဆနည္းလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျပီး တိုင္းျပည္၏ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္မ်ား တိုတက္လာႏိုင္သလို တိုင္းျပည္လည္း ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လိမ္ညာေကာက္က်စ္ျခင္း ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ဥပေဒမဲ႔ျပဳလုပ္လာျခင္း အဖ်က္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ခိုင္းေစျခင္းမ်ားကိုလည္း စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ ေရွာင္ရွားႏႈိင္ေသာ အသိညဏ္ရွိလာသလို ေနာင္မ်ိဴဆက္မ်ားကိုလည္း လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းျဖင့္ မတရားမႈမ်ား ပေျပာက္ေစႏႈိင္သည္။
စာဖတ္ျခင္းသည္ လူ႔ေလာက လူ႔သဘာဝ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ကိုယ့္က်င့္တရားမွ သည္က႑တိုင္းလိုလို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ မလြတ္တမ္း ပတ္သက္ေနသည့္ ကိစၥတခုပင္ျဖစ္သည္။

ကြ်န္ုပ္တို႔၏ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လူေနမႈစနစ္ႏွင့္ တိုးတက္လာမႈအပိုင္းမ်ားသည္ ကမာၻေပၚတြြင္ ေနာက္က်က်န္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရေပမည္ ထိုအထဲတြင္ စာတတ္ေျမာက္သူမ်ား ရွိလင့္ကစား စာဖတ္အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ အသိညဏ္အယူအစမ်ား လြဲမွားမ်ားစြာက တိုးတက္ထူးခြ်န္မႈကို ဖိႏွိမ္ေလေတာ့သည္ေလ့လာမွတ္သားမႈမ်ား နည္းပါးမႈကို အေျခခံ၍ အယုံလြယ္တတ္ကာ ျပဳသမ်ွခံဘဝႏွင့္ပင္ တေန႔တာ လုံးလည္ခ်ာလည္ လည္ရင္း ကုန္ဆုံးလာေနသည္က မ်ားသည္ မိမိတို႔ရွာေဖြစုေဆာင္းထားသမ်ွသည္ ရိုးရာအစြဲအလမ္းမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား ေဗဒင္ယၾတာမ်ား စုန္းနတ္ႏွင့္ နာနာဘာဝမ်ားကို ယုံၾကည္အားကိုးပူေဇာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကုန္ဆုံးရသည္က ပိုမ်ားေလသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စာေပဗဟုသုတလိုက္စားမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ဟုဆိုလ်ွင္ မွားမည္မထင္ပါ။ ထိုသို႔အယူအစြဲမ်ားကို ေနာင္မ်ိဳးဆက္အထိ လက္ဆင့္ကမ္းရင္း ေနာင္မ်ိဳးဆက္လည္း ဒီလမ္းအတိုင္း
ေလ်ွာက္ေနရင္းႏွင့္ပင္ တိုးတက္မႈမ်ားမွာ မ်ားစြာေနာက္က် က်န္ခဲ႔ရေတာ့သည္။ ဤသို႔ျပဳမူမိသည္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာပါက စာဖတ္ျခင္းအားနည္းသလို ပညာဗဟုသုတ ရွာမွီးျခင္း မရွိလို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

တဖန္ ငယ္စဥ္ဘဝကပင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စာမသင္စာမတတ္သူမ်ားအဖို႔ရာ စာတတ္ေျမာက္ေရးမွာ ပါဝင္သင္ယူသင့္သလို ထိုသို႔ေသာ စာမတတ္သူမ်ားအတြက္ႏွင့္ လူတိုင္း စာေပအသိညဏ္ ဗဟုသုတရွိေစရန္ ေနရာတိုင္းတြင္ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပသင့္သလို ပါဝင္နားေထာင္သင့္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ စာကိုဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ မသင္ခဲ႔ရပဲ စာေရးတတ္ဖတ္တတ္ရုံ (ေသစာရွင္စာ)ေလာက္သာ သင္ယူခဲ႔သူမ်ားအဖို႔ ဂ်ာနယ္မဂၢဇင္း(စာေပမ်ိဳးစုံ) အခ်ိန္တခုေပး၍ဖတ္ျခင္း၊ ေရဒီယိုရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားကို နားေထာင္ၾကည့္ရႈ၍ ဗဟုသုတရွာမွီးျခင္းမ်ား လုပ္သင့္ပါသည္။

ဤသို႔ျပဳ လုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ နိုင္ငံေရး စီပြားေရး က်န္းမာေရးတိုးတက္လာေသာ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကမာၻ႕ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေၾကာင္းမ်ား သမိုင္းမွတ္တမ္းဝင္အေၾကာင္းမ်ားအျပင္ ရာသီဥတု၏ အႏၱရာယ္ကိုပါ သိျမင္လာျပီး ၾကိဳတင္ ကာကြယ္တားဆီးမႈမ်ားပါ လုပ္ႏႈိင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားလည္း မျဖစ္ေပၚေတာ့ပါ။ ထိုကဲ႔သို႔အသိပညာမ်ား ရေစရန္အလို႔ငွာ စာဖတ္ျခင္းက႑အတြက္ဆိုလ်ွင္ စာေပဗဟုသုတမ်ိဳးစုံ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေပးေသာ မီဒီယာမ်ားသည္ လူသားမ်ားအတြက္ မရွိိမျဖစ္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

မီဒီယာမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ က႑မ်ိဳးစုံအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ လူသားမ်ား နိုင္ငံသားမ်ားသိခြင့္ရ၍ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား လိုက္နာႏိုင္မည္ျဖစ္သလို မ်က္စိပြင့္နားပြင့္ျဖစ္လာျပီး နိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအပါအဝင္ ကိစၥရပ္တိုင္းကို ေဆာင္ရြက္တိုးတက္လာေစႏိုင္ပါသည္။
   
ယၡဳ မ်က္ေမွာက္ ေက်းလက္ေဒသအပါအဝင္ ေနရာတိုင္း က႑တိုင္းတြင္ မီဒီယာမရွိလို႔ မျဖစ္ေသာ ကာလဟုဆိုလ်ွင္ မမွားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လူသားမ်ားအတြက္ မီဒီယာသည္ အေရးၾကီးဆုံး လုပ္ငန္းတခုအျဖစ္ လူသားမ်ားအတြြက္ အေရွ႕ဆုံးမွ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမိျမန္မာနိင္ငံၾကီး တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ လူတိုင္း စားတတ္ေျမာက္ေစလိုပါလ်ွင္ မီဒီယာသတင္း ဂ်ာနယ္လုပ္ငန္းမ်ားကို မ်ားစြာဖြင့္လွစ္၍ က်င့္ဝတ္ႏႈင့္အညီ လုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ဆိုပါက နိုင္ငံေတာ္ၾကီး တိုးတက္လာျပီး လူတိုင္းစာတတ္ေျမာက္၍ ဗဟုသုတမ်ား နိမ့္က်ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

မီဒီယာမ်ားႏွင့္အေတြးအေခၚ ပညာရွင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာေရးသားေတြးေခၚခြင့္ အမွန္တရားအေပၚ အခ်ဳပ္အေနွာင္မဲ႔ ရပ္တည္ခြင့္ ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာကို လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ေရးသားေျပာဆိုထုတ္ေဝခြင့္မ်ား ေပးခဲ႔မည္ဆိုပါက အေၾကာင္းအရာက႑မ်ိဳးစုံကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သိရွိခြင့္ရျပီး စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊
နိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ၾကြယ္ဝစည္ပင္သာယာလာေရး လူမႈအက်ိဳးျပဳအေရးမ်ားကို ေစာစီး လွ်င္ျမန္စြာ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးပ်က္စီးျခင္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးပ်က္စီးျခင္းမ်ားကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာမ်ားလည္း မဆုံးရႈံးႏႈိင္ေတာ့ပါဘူး။ ထို႔အျပင္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားလည္းတိုးတက္ထူးခြ်န္လာႏိုင္သလို နိုင္ငံသားေကာင္း ရတနားမ်ားလည္း ေပၚထြန္းလာႏိုင္သည္။ တိုင္းျပည္၏ အေမြအႏွစ္မ်ား ေဖၚထုတ္လာႏိုင္ျပီး သူေကာင္းျပဳသင့္သူမ်ား သူေကာင္းျပဳကာ တိုင္းျပည္၏ တေထာင့္တေနရာ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ေဖၚထုတ္လာႏိုင္ပါသည္။မ်ားေသာအားျဖင့္ မီဒီယာသည္ တိုင္းျပည္တခုလုံး၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစမႈမွာ အဓိကအက်ဆုံး လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အျပင္ မရွိမျဖစ္ လုပ္ငန္းတခုအျဖစ္ ထိပ္ဆုံးက ပါဝင္ေနသည္ကို စာဖတ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေရးသားေဖၚျပအပ္ပါသည္။

ဦးခ်စ္

လက္ခုပ္ တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ တီးလည္း တီးသည္ ျမည္လည္း ျမည္သည္

Posted by The Eye Of Light Media | | Posted in ,

ၾကားဖူးပါသည္ ကေလာင္တန္တစ္ခုသည္ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းလဲပစ္နိုင္သည္။ ထိုကေလာင္ျဖင့္ ေရးသားလိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုသည္ အေကာင္းျမင္ဝါဒကို အေျခခံလွ်င္ ဖတ္သူမ်ားသည္လည္း အေကာင္းကိုသာ ဖတ္ရမည္၊ ထိုကေလာင္ျဖင့္ပင္ အဆိုးျမင္ဝါဒကို အေျခခံျပီး ေရးသားမိလွ်င္ ဖတ္သူမ်ားသည္လည္း ထိုသူေရးထားသည့္ အတိုင္း ဖတ္ရျခင္းေၾကာင့္ အဆိုးျမင္ဝါဒီျဖစ္သြားနိုင္သည္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံရွိ ဟီရိုရွီးမားႏွင့္ နာဂါစကီးကြ်န္းမ်ား အဏုျမဴဗံုးအက်ဲခံရျခင္းသည္ ဘာသာျပန္သူ၏ မဆင္ခ်င္မႈေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္၊ မဟာမိတ္မ်ားက ဂ်ပန္အား ရာဇသံေပးသည္ ထိုရာဇသံကို ဂ်ပန္မ်ားက အေျဖေပးသည္၊ စကားျပန္က ဂ်ပန္မ်ား၏ အေျဖကို ''ဂရုမစိုက္ျခင္း အေရးမစိုက္ျခင္း''ဟု ဘာသာျပန္ေပးလိုက္သည္။ ဂ်ပန္မ်ားေပးလိုက္ေသာအေျဖသည္ ''ေဝခဲြမရျဖစ္ေနျခင္း စဥ္းစားျခင္း''ဟုလည္း အဓိပၸါယ္ရေသးေၾကာင္းဆိုၾကသည္၊ ရာဇသံကို ဂ်ပန္မ်ားက ''စဥ္းစားဦးမည္''ဟုဆုိလိုဟန္တူသည္ဟု၍လည္း ဆိုၾကျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကိစၥအျငင္းအခံုျဖစ္ေနခ်ိန္သည္ အလြန္ေနာက္က်သြားျပီးျဖစ္ေလသည္။ အခ်ိန္ကိုျပန္ေရြ႕၍ အဏုျမဴကို ျပန္ဆယ္တင္လို႔မရေတာ့ အပ်က္အစီးအဆံုးအရံႈးမ်ားႏွင့္ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ မူလအတိုင္းျပန္မျဖစ္နိုင္ေတာ့ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ေယာက္က ဝင့္ၾကြားစြာပြင့္ဖူးေနေသာ ပန္းပြင့္ပံုကို
ေရးဆဲြနိုင္သလို ေၾကမႊေနေသာ ပန္းပြင့္ပံုကိုလည္းဆဲြနိုင္သည္။

သတင္းႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားဟူသည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ျပည္သူကို ဆက္ႏြယ္ေပးသည့္ ေပါင္းကူးတံတားကဲ႔သို႔ျဖစ္သည္၊ ကမၻာႀကီးတြင္ ျဖစ္ေပၚ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် အျဖစ္အပ်က္ အေျပာင္းအလဲ တိုးတက္မႈ ဆုတ္ယုတ္မႈတို႔ကို ျပည္သူတို႔ထံသို႔ အရွိကို အရွိအတုိုင္း အမွန္ကို အမွန္အမွန္အတိုင္း ေရးသားတင္ျပၾကရသည္။ က်ေနာ္ေသာက္ေလ့ရွိသည့္ လဘက္ရည္ဆိုင္တြင္ ဆိုင္ရွင္က စကိုင္းနက္ဖြင့္သည္ မႏၱေလးျဖစ္စဥ္အေပၚ သခၤန္းစာယူစရာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုလာသည္။ ခဏအၾကာ၌ ျမန္မာ့အသံလိုင္းေျပာင္းၾကည့္သည္ သတင္းက အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက စသည္ ဒီဗြီဘီ လိုင္းေျပာင္းၾကည့္ျပန္ေတာ့ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းပဋိပကၡအေၾကာင္းကို တင္ျပေနသည့္ သတင္းက တိုက္ဆိုင္စြာလာေနသည္။

သို႔ႏွင့္ ဆိုင္အတြင္းတြင္ လဘက္ရည္ေသာက္ေနသူတစ္ဦး ထေအာ္သည္ ''ဘယ္လိုင္းၾကည့္ ကုလားအေၾကာင္းခ်ည္းပဲ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၾကည့္လိုက္ရင္လဲ ကုလားေတြခ်ည္းပဲ'' ဟူ၏ ဟုတ္ေတာ့လည္းဟုတ္သည္ က်ေနာ္တို႔ေန႔စဥ္ ၾကားေန ျမင္ေန သိေနရေသာ
သတင္းမ်ားကို သတိထားၾကည့္လိုက္တိုင္း အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြအေၾကာင္းသာ စိုးမိုးေနသည္ေလာက္ပဲလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသး အစိုးရပိုင္ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ ေၾကးမံုကို ဖတ္လိုက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အီဂ်စ္၊ တူရကီ၊ အီရန္၊ အီရတ္၊ ဆီးရီးယား၊ အာဖဂန္နစၥတန္ အစၥေရးပါလက္စတုိုင္းႏွင့္ ဘဂၤလီမ်ား၏ အေၾကာင္းမပါသည့္ေန႔မရွိ။ ရုပ္ျမင္သံၾကားက ထုတ္လႊင့္ေနေသာ သတင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား၌ ေဖာ္ျပဖတ္ရႈ႕ေနရသည့္ သတင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ စင္စစ္ လက္ရွိကမၻာႀကီးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ အေျခအေနမ်ားအားလံုး၏ ဆယ္ပံု ပံုလွ်င္ တစ္ပံုပင္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္ကား ထိုတစ္ပံုမွ်၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔သည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ အေၾကာင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေနျပန္ေလသည္။ ၾကည့္သည့္သူေတြ ဖတ္မိသည့္ သူေတြကေတာ့ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးကို အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ အပ်က္အစီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုသာေတြ႕ရေတာ့သည္။

ထိုအခါ သူတို႔၏ အျမင္သည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကို အဆိုးႏွင့္ယွဥ္၍ ေတြ႕ဖန္မ်ားလွ်င္ မြတ္စလင္မ္ေၾကာက္ေရာဂါ အလိုအေလ်ာက္စဲြကပ္ျပီးသားျဖစ္သြားေတာ့သည္။

ဆိုေတာ့ သတင္းသမားေတြကိုေျပာလိုသည္မွာ သတင္းသမားမ်ား အစဲြကင္းဖို႔လိုသည္၊ အေနွာင္အဖဲြ႕ကင္းဖို႔လိုသည္၊ မိမိကိုယ္းကြယ္သည့္ ဘာသာတရားကို ဦးထိပ္ထားျပီး အစြန္းႏွစ္ဖက္ကိုမေရာက္ပဲ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားျဖင့္ အလည္ကေန မွ်မွ်တတေပၚေပၚလြင္လြင္ေရးသားတင္ဆက္ဖို႔လိုသည္။

သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေရာင္းစားေနျခင္းလား၊ စာေရး၍ ထမင္းစားေနျခင္းလား၊ ျပည္သူေတြကို အသိအလိမၼာေပးလိုျခင္းလား၊ ရန္တိုက္ေပးျခင္းလား၊ မိမိဂ်ာနယ္ေရာင္းေကာင္းဖို႔အတြက္ လူျပိန္းႀကိဳက္အေရးအသားမ်ိဳးျဖင့္ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာလွ်င္ျပီးေရာသေဘာျဖင့္ဘနဖူးပင္ သိုက္တူး ေနမိျခင္းလားဆိုတာေတြကို သတင္းသမားမွန္လွ်င္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ အျမဲစမ္းစစ္သင့္ေပသည္။

ရခိုင္ျပႆနာ သတင္းကစသည္၊ ယခုေနာက္ဆံုးမႏၱေလးျပႆနာ ထိုသတင္းကပင္စသည္။ မိမိေရးသားတင္ျပလိုက္ေသာ သတင္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြရလာဒ္ကို ႀကိဳျမင္တတ္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္ ျဖစ္ပြားျပီးေလမွ ေတာင္းပန္ရံုျဖင့္ အေၾကာင္းမထူးေတာ့ ေသဆံုးသြားသူမ်ား ျပန္ရွင္မလာနိုင္ေတာ့ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအဝိုင္းရွိ ယံုၾကည္မႈမ်ား နဂိုအတိုင္းျပန္မရနိုင္ေတာ့ပါ။ အမွန္မဟုတ္ေသာ္လည္း ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ အမွန္တရားမ်ားေပ်ာက္ဆံုးခဲ႔ေပါင္းလည္း မ်ားျပီး၊ မိန္းကေလးတစ္ဦး အသတ္ခံရသည္ သတ္သူသည္မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ထက္ ကုလားျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရကေၾကျငာ၍ မီးေမႊးသည္ ျပီးျပီးေပါ့ လူေပါင္းမ်ားစြာေသသည္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ဒုကၡသည္ျဖစ္သည္။

မိတၴီလာတြင္လည္း သာမာန္အခ်င္းမ်ားမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လူေပါင္းမ်ားစြာ မေသမရွင္ မီးရႈ႕ိအသတ္ခံရသည္ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးေသသည္၊ ဗလီမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို မီးရႈိ႕သည္၊ ဖ်က္ဆီးသည္ အခ်ိဳ႕ကို အေၾကာင္းမဲ႔ ပိတ္ပင္ခဲ႔သည္။ ဤသည္သတင္းျဖစ္သည္ သတင္းမျဖစ္ခဲ႔သည့္ အမွန္တရားေပါင္းမ်ားစြာသည္ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပႆနာတြင္ သီတာေထြးကိုသတ္ျဖတ္သည္ဆိုေသာ တရားခံသံုးေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္သည္ ရဲမ်ား၊ ေထာင္မႈးမ်ား၏ လံုျခံဳေရးမ်ားအၾကားတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသသည္ဟုဆိုသည္။ ရခိုင္ကိစၥအသံထြက္လာတိုင္း မသီတာေထြးေသလို႔ဟု ျပန္ေျပာၾကသည္ ေတာင္ကုတ္တြင္ မြတ္စလင္မ္ဆယ္ဦးကို လူရာေပါင္းမ်ားစြာက အသားလြတ္ အေၾကာင္းမဲ႔ သတ္ျဖတ္ခဲ႔သည့္သတင္းက တခ်ိဳ႕ေတြ လံုးဝမသိရေအာင္ မႈန္ဝါးဝါးျဖစ္ေနဆဲပင္။

မိတၳီလာပဋိပကၡတြင္ ဦးေသာဘိတအေၾကာင္းသာ ထပ္ခါတလဲလဲေျပာေနၾကသည္။ လူေပါင္းမ်ားစြာက မဆိုင္သူမ်ား၏ အိမ္မ်ား၊ ဆိုင္မ်ားကို လုယက္ဖ်က္ဆီး၍ အပစ္မဲ႔သူ စာသင္သားကေလးငယ္မ်ားပါမက်န္ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္၊ အရွင္လတ္လတ္မီးရႈိ႕ခဲ႔သည့္ သတင္းက ျပဴးျပဲရွာလွ်င္ပင္ မေတြ႕ မြတ္စလင္မ္မ်ားကို ဓါတ္ဆီပံုးမ်ား ေလာင္စာပုလင္းမ်ားျဖင့္ သတင္းစာမ်က္ႏွာဖံုးတင္သည္ ဗလီအတြင္းရွိ ေရပိုက္အပိုအပ်က္ အုပ္က်ိဳးစ အပဲ႔အရြဲ႕မ်ားကို လက္နက္မ်ားမိသည္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္၍ သတင္းေရးသည္။ ဘုန္းႀကီးမ်ား ဓါးေတြ၊ ဒုတ္ေတြကိုင္ျပီး တကားကားလုပ္ေနပံုမ်ားကို မေတြ႕။ ဘုန္းႀကီးမ်ား စကားေျပာစက္မ်ားႏွင့္ စကားဝွက္ျဖင့္ ေျပာဆိုခ်ိန္းခ်က္ေနမႈမ်ားကို မေတြ႕ ရုပ္ရွင္ ဓါတ္ပံုအေထာက္အထား ခိုင္လံုစြာ ရွိေနေသာ္လည္း မည္သည့္သတင္းစာကမွ် မေဖာ္ျပ။ မြတ္စလင္မ္မ်ားထံမွ လက္နက္မိလွ်င္ မြတ္စလင္မ္နာမည္နွင့္တကြ ေဖာ္ျပၾကသည္ ဗမာမ်ားထံမွလက္နက္မ်ားေလွတစ္စီးစာ ကုန္ကားတစ္စီးစာမိေသာ္လည္း သတင္းမ်ား၌ မေတြ႕ရ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားလက္နက္ႀကီးတကားကားျဖင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြက္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာေနၾကသည္။ အမွားမ်ားအၾကား၌ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ အမွန္တရားေပါင္းမ်ားစြာရွိေသးေသာလည္း လတ္တေလာသက္ဆိုင္သမွ်ကိုသာ ေဖာ္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို သတင္းဟုယူဆေနၾကလွ်င္မွားေလေတာ့မည္။ သတင္းသည္ မွန္ကန္တိက်ရမည္ ဘက္လိုက္မႈကင္းရမည္ သို႔မဟုတ္ပါက တစ္ဖက္သတ္အတင္းဟုသာ ဆိုသည္။

အထက္က တင္ျပခဲ့သလိုပင္ က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေနရ၊ ၾကားေနရ၊ သိေနရ၊ ဖတ္ေနရသည့္ သတင္းမ်ားသည္ ကမၻာႀကီး၏ တကယ့္သတင္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အေတာ္နည္းေနေသးသည္။ ထိုသတင္းကို ထုတ္လႊင့္ေနသူမ်ားသည္ ပဋိပကၡကို မီးေလာင္ရာေလပင့္ဖို႔ေရးေနၾကသည္ အမွန္တကယ္ ရိုးသားလွ်င္ တျခားနည္းကို စဥ္းစားသင့္သည္ သတ္ၾကဖ်က္ၾကမီးရႈိ႕ေနရေအာင္ ေျမွာက္ထိုးပင့္ေကာ္ေရးသားျခင္းျဖင့္ အမွန္တကယ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို မည္သည့္အခါမွ မရနိုင္သည္ကို နားလည္သင့္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားမရွိေစရဟု ဆိုေသာ အေတြးမ်ိဳးေတြးထားလွ်င္ ေမ့လိုက္ၾကဖို႔ေျပာလိုသည္ မည္သည့္အခါမွျဖစ္လာနိုင္မည္မဟုတ္ေပ မြတ္စလင္မ္သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ဖတ္ရႈ႕ေလ့လာၾကည့္ပါက အၾကမ္းဖက္သူေတြကို အၾကမ္းဖက္သူေတြဟုသာသံုးႏႈံးၾကသည္ သကၤန္းဝတ္ဘုန္းႀကီးတု သို႔မဟုတ္ ဗုဒၶဘာသာအမည္ခံ အမ်ိဳးသားေရးအမည္ခံ အမ်ိဳးသားေရးကို ခုတံုးလုပ္သူ စသျဖင့္သာ ေရးသားေလ့ရွိၾကသည္။ ဆူပူမီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးသတ္ျဖတ္ေနမႈမ်ားအတြက္ မီးေလာင္ရာေလပင့္ မေရးတတ္ၾကပါ။ ဘာသာဝင္မ်ားကို သိမ္းႀကံဳးေစာ္ကား၍ မေဖာ္ျပၾက။

''ငါတို႔ ဗမာသတင္းေတြကို ဖတ္လိုက္ရင္ အခုပဲ ေပါက္ဆိန္ကိုင္ျပီး လိုက္ထုခ်င္ရေအာင္ ေရးထားတာ မင္းတို႔မြတ္စလင္မ္သတင္းေတြကို ဖတ္ရတာေတာင္ဟုတ္ေသးတယ္'' ဟု မိမိထံမွ သတင္းမ်ားကို ေတာင္းယူဖတ္ရႈ႕ေလ့ရွိသည့္ ဗုဒၶဘာသာမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ေျပာဖူးသည္

( Sky Net Buddha လိုင္းတြင္ နာမည္ႀကီးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကို ထိခိုက္ေစမည့္တရားေဟာသည္ကို ရံဖန္ရံခါေတြ႕ရသည္။ Up to date လိုင္းတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကို အထင္အျမင္လဲြမွားေစနိုင္သည့္ သတင္းတိုေလးမ်ားကိုေတြ႕ရသည္။
ကမၻာေပၚတြင္ ဖန္ဆင္းရွင္ကုိ ယံုၾကည္ကိုယ္းကြယ္ၾကသည့္ဘာသာ အစၥလာမ္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဟာၾကားေသာ တရားတိုင္းသည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကိုသာ ဦးတည္သည္။

အစၥေရးပါလက္တိုင္းပဋိပကၡတြင္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ သမိုင္းေၾကာင္းအေျခအေနမ်ားကို သိသူမရွိသေလာက္ရွားသည္။ ပါလက္စတုိင္းက အေျမွာက္ႏွင့္ထုသည္ အစၥေရးဖက္မွ တစ္ေယာက္မွ မထိခိုက္ အစၥေရးဖက္က ဒံုးက်ည္ျဖင့္ျပန္ပစ္သည္။ ပါလက္စတိုင္းအပစ္မဲ႔ေပါင္းမ်ားစြာေသသည္။ ထိုအခါမီဒီယာမ်ားက ပါလက္စတုိုင္း၏ ရန္စမႈကို အစၥေရးကလက္တုန္႔ျပန္သည္ဟုဆိုသည္။ ပါလက္စတိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမမ်ားကို မတရားသိမ္းပိုက္ထားသည္ ဆိုျခင္းကို မသိၾက၊ သိလွ်င္လည္း မေရးလိုၾက၊ မေရးတတ္ၾက။

မြတ္စလင္မ္မ်ားကို အသြားအလာအေနအထိုင္ကအစ ဝတ္ျပဳမႈေတြအဆံုး တစ္ဖက္္သတ္ဖိႏွိပ္ထားသည္ ေစာင္းေျမာင္းေစာ္ကားဆဲဆိုေနမႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ၾကားေနရသည္၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ စိုးရိမ္စရာအေကာင္းဆံုး နိုင္ငံစားရင္းတြင္ ျမန္မာပါဝင္လာေတာ့ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက ထံုးစံအတိုင္း ဆတ္ဆတ္ထိမခံ ေျဗာင္လိမ္ျပန္သည္။ေၾကျငာခ်က္မ်ားထုတ္သည္။ ရွင္းလင္းပဲြမ်ားလုပ္သည္။ ေျဗာင္လိမ္ေနသည္ကို ကမၻာကသိေသာ္လည္း အရွက္မရွိေျဗာင္လိမ္ဆဲ၊ သူတို႔လိမ္ေနသည္ကို မြတ္စလင္မ္ေတြသိသည္။ ဗမာေတြလည္းသိသည္ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္သိသည္။ အစြန္းေရာက္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေႀကျငာေပးျပီး ေနာက္ထပ္မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေစရန္ ဆႏၵျပပဲြမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္လားဆိုသည္ကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္သာ အသိဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ျပည္သူေတြကေတာ့ ထြက္လာသမွ်သတင္းကိုသာ ဖတ္ၾကရသည္၊ တရားဝင္ထုတ္ေဝေနၾကေသာ သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ား ရုပ္ျမင္သံႀကား ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ားကိုသာ အားကိုးေနၾကသည္။

ဤအခ်က္ကို ခုတံုးလုပ္လွ်က္ ျပည္သူေတြကို မႈိင္းတိုက္ေနၾကသည္ ထိုင္ခံုကို မ်က္ေစာင္းထိုးလႈပ္ခတ္ေစမည့္ အေရးအသားသတင္းမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပတတ္သည့္ သတင္းစာမ်ားကို တင္းက်ပ္ထားသည္ ရာထူးေနရာကို မထိခိုက္နိုင္သည့္ ဆူပူလႈံ႕ေဆာ္မႈျဖစ္ေပၚေစမည့္ သတင္းမ်ားကိုမူ မျမင္ဟန္ေဆာင္ထားသည္။ ဤသည္ အစိုးရလံုးဝမရိုးသားေၾကာင္းထင္ရွားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ျပည္သူမ်ား နားလည္ခ်ိန္က်ျပီး သတင္းကို သတင္းဟုျမင္သင့္သလို အတင္းကိုအတင္းဟု နားလည္သင့္သည္၊ ႏွစ္ဖက္သံသယမ်ား အမုန္းတရားမ်ားက တိုင္းျပည္ကို တိုးတက္ေစနိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သေဘာေပါက္သင့္သည္။

နိုဗယ္ဆုထက္ျမင့္ေသာ ဆုရွိလွ်င္ ေပးခ်င္ရေလာက္ေအာင္ အ့ံဖြယ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ေနရသည္ လက္ခုပ္ကို တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ ျမည္ေအာင္တီးျပေနၾကသည္ တီးသူလည္းတီးသည္ ျမည္လည္းျမည္သည္။

Mohammad Shahmirkh Khan | အလင္းမ်က္၀န္း

( ေဒၚဇူရာခါတူ အသက္ (၆၀)ႏွစ္ ) ( နာေရးအသိေပးျခင္း )

Posted by The Eye Of Light Media | | Posted in


ေဒၚဇူရာခါတူ
အသက္ (၆၀)ႏွစ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕ ေဒပိုင္ဇာတိ၊ ရန္ကုန္တိုင္းတာေမြျမိဳ႕နယ္
ဦးလြန္းလမ္း၊ အမွတ္-၄၂ ေန၊ (ဦးအာလီအာမတ္)၏ဇနီး၊
ေရွာ္ဖီအာေလာမ္(ဦးထြန္းစိန္)၏ ခ်စ္လွစြာေသာ မိခင္ျဖစ္သူ

ေဒၚဇူရာခါတူ

အသက္ (၆၀)ႏွစ္၏ ရူဟ္ (၀ိဉာဥ္)သည္ ၁-၈-၂၀၁၄ (ေသာၾကာေန႔) 
နံနက္(၄း၅၀)နာရီတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ခံယူကာ
အာေခရသ္ (တမလြန္ဘ၀)သို႔ ကူးေျပာင္းသြားပါ၍
ယင္းေန႔ ေန႔လည္ ဂ်ဴမိုအာနမာဇ္၀တ္ျပဳျပီးအခ်ိန္တြင္ ဗိစ္မလႅာဟ္ဗလီ၌
ဂ်နာဇာနမာဇ္ဖက္ျပီး၊ ေရေ၀းကဘာရ္စတာန္ဥယ်ာဥ္ေတာ္၌
ဒါဖ္ဖြနာျပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟ
အေပါင္းတို႔အား ေလးစားစြာျဖင့္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

" ကြယ္လြန္သူႏွင့္ အာရ္၀ါအေပါင္းတို႔အား မဂ္ဖိရသ္ ခြင့္လြတ္ခ်မ္းသာမႈ ရရွိေစရန္အတြက္ ဒိုအာဆုမြန္ ျပဳေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ "
က်န္ရစ္သူမိသားစု

နာေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ မည္သူမဆို 09450022857 သို႔ SMS(မတ္ေဆ့) ျဖင့္ အခမဲ့ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
  • အီးေမးလိပ္စာ » teol.media@gmail.com

( ဟာဂ်ီမေဒၚစကီနာဘီ အသက္ (၇၈)ႏွစ္ ) ( နာေရးအသိေပးျခင္း )

Posted by The Eye Of Light Media | | Posted in


ဟာဂ်ီမေဒၚစကီနာဘီ
အသက္ (၇၈)ႏွစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္-၁၂၈
ဗညားဒလလမ္းေန ကိုဘာဘူ၏ ခ်စ္လွစြာေသာ မိခင္ျဖစ္သူ

ဟာဂ်ီမေဒၚစကီနာဘီ

အသက္ (၇၈)ႏွစ္၏ ရူဟ္ (၀ိဉာဥ္)သည္ ၃၁-၇-၂၀၁၄ (ၾကာသပေတးေန႔) 
နံနက္(၁၀း၃၇)နာရီတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ခံယူကာ
အာေခရသ္ (တမလြန္ဘ၀)သို႔ ကူးေျပာင္းသြားပါ၍
ယင္းေန႔ ညေန အစြာရ္နမာဇ္၀တ္ျပဳျပီးအခ်ိန္တြင္ ကဘာရ္စတာန္
ဥယ်ာဥ္ေတာ္၌ ဒါဖ္ဖြနာျပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ 
ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟ အေပါင္းတို႔အား ေလးစားစြာျဖင့္ အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

" ကြယ္လြန္သူႏွင့္ အာရ္၀ါအေပါင္းတို႔အား မဂ္ဖိရသ္ ခြင့္လြတ္ခ်မ္းသာမႈ ရရွိေစရန္အတြက္ ဒိုအာဆုမြန္ ျပဳေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ "
က်န္ရစ္သူမိသားစု

နာေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ မည္သူမဆို 09450022857 သို႔ SMS(မတ္ေဆ့) ျဖင့္ အခမဲ့ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
  • အီးေမးလိပ္စာ » teol.media@gmail.com

အိုရီးဒူးဖုန္းနဲ႔ ျမန္မာမိုဘိုင္းေစ်းကြက္အေၾကာင္း

Posted by ေခဋီစ်က္အို | | Posted in

အိုရီဒူးဖုန္းနဲ႔ ျမန္မာမိုဘိုင္းေစ်းကြက္အေၾကာင္း RFA သတင္းဌာနမွ တင္ျပထားခ်က္ကို မ်က္၀န္းပရိသတ္မ်ား ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ ေဖာက္သည္ခ်လိုက္ရပါတယ္။
 

အလင္းမ်က္၀န္းမွ စမ္းသပ္ထုတ္လႊင့္ေပးထားသည့္ အသံဖိုင္မ်ားကို
https://soundcloud.com/teol-mm တြင္ သြားေရာက္ နားေထာင္ႏုိင္ပါသည္။

ေခါက္လိပ္ျခင္း က႑ အာယသ္ေတာ္ ၁ မွ ၇ အထိ

Posted by Zat Sayar | | Posted in


ဤက႑သည္ စူရဟ္ ‘‘သတ္က္ဝီရ္’’ ေခါက္လိပ္ျခင္း အေၾကာင္းပါဝင္ေသာက႑မည္၏။  
ဤက႑သည္ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္၌ က်ေရာက္ခဲ့၏။ ဤက႑တြင္ အာယသ္ေတာ္ (၂၉) ပါး ပါရွိ၏။


မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညႇာတာေတာ္မူေသာ၊ မဟာက႐ုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။


၁။ ေနသည္ ေခါက္လိပ္ျခင္းကို ခံရေသာအခါ၊ (အလင္းေရာင္ မ့ဲသြားေသာအခါ)

၂။ ထို႔ျပင္ ၾကယ္တာရာမ်ားသည္ ေၾကြက်ၾက ေသာအခါ၊

၃။ ၎ျပင္ ေတာင္မ်ားသည္ ေရြ႕လ်ားျခင္းကို ခံၾကရေသာအခါ၊

၄။ ထိုမွတစ္ပါး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ဆယ္လေစ့ေသာ ကုလားအုတ္မမ်ားသည္ (ထိန္းေက်ာင္းသူ မရွိဘဲ) စြန္႔လႊတ္ထားျခင္းကို ခံၾကရေသာအခါ၊

၅။ ထို႔ျပင္ ေတာတိရစာၦန္မ်ားသည္ စု႐ုံးျခင္းကို ခံၾကရေသာအခါ၊

၆။ ထို႔ျပင္ ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ားသည္ ေျခာက္ခန္း ဆူပြက္ေစျခင္းကို ခံၾကရေသာအခါ၊

၇။ ၎ျပင္ အသက္ဇီဝိန္မ်ား (လူမ်ားသည္) တြဲဖက္ စုေပါင္းေစျခင္းကို ခံၾကရေသာအခါ၊

>YNKH<

ေက်ာက္တလံုးကယ္ဆယ္ေရးစခန္း အလွဴရွင္မ်ားသိေစရန္ႏွင့္ စခန္းအတြင္းတြင္ မလိုအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေလေအာင္

Posted by The Eye Of Light Media | Thursday, July 31, 2014 | Posted in

ဓါတ္ပံု- ေက်ာက္တလံုးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းအတြင္း အီးဒ္ေန႔ ျမင္ကြင္း (ဓါတ္ပံု-အလင္းမ်က္၀န္းစီေဂ်)
ေက်ာက္တလံုးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းအတြက္ ရန္ကုန္မွ ဦးXXX မွလွဴဒါန္း လိုက္သည့္ေငြေၾကးမ်ားကို မိမိတစ္ဦးပိုင္ သံုးစြဲၿပီးအျပည့္အဝ လွဴဒါန္းျခင္း မရိွျခင္းအေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။

ေက်ာက္တလံုုးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းရိွ ဒုကၡသယ္မ်ားအတြက္ ဝါေျဖရန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ရိွေနၾကေသာ မြတ္စလင္မ္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္မ်ား လွဴဒါန္းရန္ အလွဴေငြမ်ားကို
ဦးxxx မွ ေက်ာက္ျဖဴကယ္ဆယ္ေရးစခန္းရိွ ဦးxxx ထံသို႔ ေငြက်ပ္၂၅သိန္း လႊဲပို႔ေပးလိုက္ေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။

၎အျပင္ ေက်ာက္တလံုးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ ယခင္စခန္း ဥကၠ႒ ဦးxxx ရိွေနစဥ္ အခ်ိန္ကာလ၌ပင္ ရန္ကုန္မွ အလွဳေငြမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳခဲ့မႈေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားရိွေနခဲ့မႈကို စခန္းတာဝန္ခံ ဗိုလ္မႈးမွ ၎ကိစၥရပ္မ်ားထပ္မျဖစ္ရေလေအာင္အလွဴေငြထိန္းသိမ္းေဝငွေရးအဖြဲ႕ဆိုျပီး အဖဲြ႔တစ္ဖြဲ႔ကို ဗိုလ္မႈးကိုယ္တိုင္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ပါသည္။

အထက္ေဖၚျပပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ အလွဴေငြထိန္းသိမ္းေဝငွေရးအဖြဲ႔အား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းလည္း မရိွသည့္အျပင္ မိမိတစ္ဦးပိုင္ ေငြမ်ားကဲ့သို႔ သံုးစြဲလ်က္ ရိွေနပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ အစားအေသာက္ေပးလွဴရာတြင္လည္းအနည္းအက်ည္းသာေပးျပီး စခန္းအတြင္းတြင္ လက္တို႔စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနပါသည္။

ထိုသို႔လုပ္ရပ္မ်ားကို အလွဴရွင္ မ်ားသိရိွရန္ႏွင့္ စခန္းအတြင္းတြင္ မလိုအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေလေအာင္ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လွဴဒါန္းလိုသည့္အခါမ်ားတြင္ မိမိတို႔ လွဴဒါန္းလိုသည့္ ဒုကၡသယ္မ်ားထံသို႔ ထိေရာက္စြာ ေရာက္ရိွရန္ႏွင့္အခြင့္ေရးသမားမ်ားလက္ထဲ မေရာက္မိေစရန္ သတိထားေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အလင္းမ်က္၀န္းမွတဆင့္ ေက်ာက္တလံုးသားမ်ားအေနျဖင့္ ရင္ဖြင့္လိုက္ပါသည္။

အလွဴရွင္မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္
ေက်ာက္တစ္လံုးသား


ဤက႑သို႔ အလင္းမ်က္၀န္းပရိတ္သတ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိရင္တြင္းရွိ ခံစားခ်က္မ်ားအား ေပးပို႔၍ အမ်ားျပည္သူထံသို႔ မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ပါၿပီ။ ရင္ဖြင့္လႊာက႑သို႔ အီးေမလ္လိပ္စာ teol.media@gmail.com မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး ေပးပို႔ခ်က္မ်ားအား စိစစ္ေကာက္ႏႈတ္၍ ျပန္လည္ တင္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

(ရင္ဖြင့္လႊာက႑ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ မူလေပးပို႔သူတို႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ေပးပို႔သူမ်ားအား မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေမးျမန္းခြင့္ မရွိပါ)

အစၥေရးကို ေခြးရူးဟု အီရန္္၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ခါေမနီက ေခၚဆို၊ ပါလက္စတိုင္းတို႕ကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးရန္တိုက္တြန္း

Posted by The Eye Of Light Media | | Posted in ,


အစၥေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဂါဇာတြင္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ ႏိုင္သည္ဟု အီရန္၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ အယာတိုလာ အလီခါေမနီက စြပ္စြဲလိုက္ၿပီး ဇီယြန္၀ါဒီ အစိုးရ (အစၥေရး) ကို တိုက္ခိုက္ေနေသာ ပါလက္စတိုင္းမ်ားအား လက္နပ္တပ္ဆင္ေပးရန္ အစၥလာမစ္ ကမၻာကို ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ထို႔အျပင္ အစၥေရးသည္ ေခြးရူးတစ္ေကာင္ကဲ့သို႔ ျပဳမူေနၿပီး ၄င္းအျပဳအမူေၾကာင့္ လူသားကပ္ေဘး ဒုကၡျဖစ္ေပၚရၿပီး အစၥေရးကို တြန္းလွန္ရမည္ဟု မြတ္စလင္ Eid ul-Fitr ပြဲတက္ အထိန္းအမွတ္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ခါေမနီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: Hindustan Times
Yangon Media Group

ဖမ္းမိ ေလာင္းကစားတီဗီဂိမ္းမ်ားအား ၀ တပ္ဖြဲ႕ဖ်က္ဆီး

Posted by The Eye Of Light Media | | Posted in ,

သၽွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေပါက္ေက်းရြာအုပ္စု UWSA ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၌ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ေလာင္းကစားတီဗီဂိမ္းမ်ားအား ယမန္ေန႔က မီးရွို႔ ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

UWSA ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္မဟာ ၄၆၈ ဌာနခ်ဳပ္အေျခစိုက္ရာ မိုင္းေပါက္ ( မိုင္းေပါက္ခရိုင္/ ဝ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ အရ) ေဒသအတြင္း ရာဘ အျပား ၉ ေသာင္း၊ အိုက္စ္ ၃ ကီလို၊ ေသနတ္တို/ရွည္ ၅၀ လက္၊ ဘိန္းမည္း ၃ ပိႆာ၊ ေလာင္းကစား တီပီဂိမ္းစက္ အစုံ ၃၀ ဖမ္းဆီးရခဲ့ သည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ယမန္ေန႔ မိုင္းေပါက္ခရိုင္ အားကစားကြင္း၌ မီးရွို႔ျပသသည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ားမပါရွိဘဲ တုဂိမ္းပါ (ငါး႐ုပ္ ေလာင္းကားစား တီဗြီဂိမ္း) အစုံ ၃၀ သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“မူးယစ္ေဆးဝါးေတြကို ဖမ္းတယ္။ တရားခံေတြကို အလုပ္ၾကမ္း သြားလုပ္ခိုင္းတယ္။ သူတို႔ရဲ့ တကယ့္ လက္သည္ႀကီးေတာ့ မဖမ္းမိဘူး။ ဖမ္းမိတဲ့ဟာေတြလဲ မီးမရွို႔ဘူး။ တုဂိမ္းပါေတြကိုဘဲ မီးရွို႔တာ။ ဂၽြန္ ၂၆ ရက္ေန႔တုန္းကလဲ မရွို႔ဘူး၊ အခုလဲ မရွို႔ဘူး” - ဟု မိုင္းေပါက္ ရပ္မိရပ္ဖ တဦးကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ေဒသခံေနာက္တဦးကလည္း ၀ ေဒသအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမွု မရွိေပမယ့္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါး အထူးေပါမ်ားေၾကာင္း၊ အျခားေဒသမွ ဘိန္းမ်ား၊ ဓါတုေဆးေရမ်ား ဝယ္ယူကာ မူးယစ္ထုံထိုင္းေစေသာ ေဆးျပား မ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္း ဝယ္ေရး ေဈးၿမိဳ ႕ေတာ္ျဖစ္ေန ေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုပါသည္။

ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ဦးေအာင္ျမင့္ကေတာ့ - “ဒါ လုံး၀ မရွိဘူး လို႔ က်ေနာ္တို႔ မျငင္းဘူး။ အျပင္ကဝင္လာေတြလည္းရွိေန လို႔ေလ။ အတြင္း အျပင္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ခိုးသြင္း ေနတာ ေတြရွိတယ္။ အေျခ အေနကေတာ့ ေျပာေနစရာေတာင္မလိုေတာ့ပါဘူး။ အခုက်ေနာ္တို႔ ဒါလုံးဝ ပေပ်ာက္ ေအာင္လုပ္ေနတာ။ ဝ ေဒသ ဘ႑ာေရးအေနနဲ႔ ဘိန္းအစားထိုး သီးႏွံကရလာတဲ့ဝင္ေငြ ေတြျဖစ္ပါ တယ္။” ဟု သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ေျပာသည္။

၂၀၁၄ ဂၽြန္ ၂၆ ရက္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အားဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ေမလ မွ ၂၀၁၄ ဂ်ဴလိုင္ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ဝ ေဒသ အတြင္း ၿမိဳ႕ဝင္ၿမိဳ႕ ထြက္လမ္း၊ လမ္းဆုံ လမ္းခြ မ်ား၌ လမ္းကင္းခ်ကာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားအား သုံးလ တိုင္တိုင္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးခဲ့သည္ဟုလည္း ဝ မိုင္းေပါက္ အရာရွိ တဦးကေျပာသည္။

ဝ တပ္ဖြဲ႕သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္ၿပီးလၽွင္ တိုက္ခိုက္ေရး အင္အားဒုတိယ အႀကီးမားဆုံး တပ္မေတာ္ျဖစ္ၿပီး သၽွမ္းျပည္နယ္မွ ခြဲထြက္ ကာ ေနျပည္ေတာ္လက္ေအာက္ခံ သီးျခား ဝ ျပည္နယ္ ထူေထာင္ရန္ လိုလားေနသည့္ လူမ်ိဳးစု တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ အစိုးရကမူ ဝ တပ္ဖြဲ႕အား မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ပုစြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္ ေလာင္းကစားရံုတစ္ခုအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု-အလင္းမ်က္၀န္း)


သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္

Video

Audio

Photo

۩ သတင္းမ်ား ေပးပို႔မႈကို ႀကိဳဆိုပါတယ္ ۩